Tel: 0903 970 607 | Email: info@zdravadovolenka.sk

Detoxikácia

Na otázky ohľadom detoxikácie a programu detoxikačného kurzu odpovedá MUDr. Jaroslav Kytlic.

Prečo je detoxikácia – očista organizmu dôležitá práve dnes?

Dnes nás netrápia infekčné epidémie ako v minulosti. Vidíme však výrazny nárast degeneratívnych a autoagresívnych ochorení. Ich príčinu síce poznáme, ale neradi si ju priznávame, alebo aj keď ju priznávame, len s nevôľou s ňou niečo robíme. Typické sú hlavne: nezvládanie stresu psychické problémy, veľa potravy a málo pohybu, nadmerná konzumácia alkoholu a iných vonkajších škodlivín.

My vám ponúkame príjemný hravý a zároveň ozdravný detoxikačný kurz, ktorý bude zameraný na posilnenie a očistenie nášho tela a mysle.

Očistou tela urobíme dôsledné jarné upratovanie našich buniek tkanív a orgánov. 

Prečo je dobré pomôcť organizmu očistiť sa?

Preto aby sme sa cítili dobre nielen chvíľu, ale aby sme ten pocit žili dlho. To je, ako keď robíte veľké jarné upratovanie. Detoxikáciou odstránime z tela nepotrebné látky - toxíny, ktoré sa nám ukladajú medzi jednotlivé bunky alebo aj do nich, a tam nielen že zavadzajú, ale aj poškodzujú naše tkanivá. No a toto poškodzuje nielen telo ale a to predovšetkým aj našu myseľ.

Najprv nič nevidíme, ani objektívne vyšetrovacie metódy nič neodhalia. Cítime sa len menej výkonní, unavení, podráždení. Postupne ako sa do nás tieto toxíny zahrýzajú viac a viac,  dochádza k funkčným a morfologickým (tvarovým a štrukturálnym) zmenám, ktoré sa prejavia aj napríklad poškodím ciev, čo vedie k zvýšenému krvnému tlaku a poškodeniu srdca. Alebo si nájdu inú cestu ako nás poškodiť. Zo začiatku prebiehajú zmeny tak, že ich necítime ani nevidíme. Postupne nás obmedzujú až nakoniec zistíme,  že máme vysoký krvný tlak, nadváhu alebo podváhu, nádorové ochorenie, reumu, bolesti chrbta a iné ťažkosti.

Čo sa vlastne v  organizme deje pri detoxikácii?

Pri detoxikácii aktivizujeme spriechodňujeme a urýchľujeme všetky organizmu dané detoxikašné systémy tak, aby sme počas tohto času odstránili a vylúčili čo najviac nepotrebných a škodlivých látok – toxínov z nášho tela von.

Akým spôsobom prebieha detoxikácia alebo ktorými časťami tela?

Tráviaci systém aj s pečeňou - ktorú budeme čistiť  až na záver detoxikácie. Dýchací systém. Lymfatický systém, ten obzvlášť bude aktivizovaný najmä u ľudí, ktorí majú sedavé zamestnanie a málo pohybu. Ďalej si budeme čistiť kožu, ktorá je taktiež rozsiahlym vylučovacím orgánom. Vyčistená zregenerovaná koža, v ktorej ústia rôzne žľazy, môže nielen lepšie dýchať ale aj krajšie vyzerať. No a samozrejme sa do celého diania zapoja aj náše obličky, ktoré sa taktiež zregenerujú.

Vieš nám povedať o detoxikácii niečo zaujímavé o čom možno nevieme?

Náš organizmus je dokonale skonštruovaný, aby vzájomne komunikujúce systémy pracovali tak, aby sme boli zdraví. Tento úžasný multisystém s miliardami buniek má vytvorené všetko čo potrebuje k tomu aby fungoval jednoducho a dobre dovtedy dokým mu my nevytvoríme rôzne obmedzenia a prekážky, z ktorých potom vznikajú poruchy a choroby. Tými obmedzeniami a prekážkami sú najmä naše nesprávne a škodlivé myšlienky a potom s nimi prichádzajúce alebo v samotnom našom organizme sa tvoriace toxíny, ktorými zaplavíme naše telo a obmedzíme fungovanie nášho tela. Takže jarné upratovanie nášho organizmu nie je len kozmetická úprava ale seriózna a dôsledna práca na obnovení našich buniek tkanív a orgánov, ktoré sa môžu znova zapojiť do zdravého fungovania komunikovania a spolupráce, čo sa prejaví viditeľne aj pocitovo už za pár dní, ešte počas samotnej detoxikácie. A tento pozitívny výsledok nebude len krátkodobý.

Pre koho je to určené? Môže to absolvovať každý?

Ozdravnú dovolenku - detoxikačný pobyt môže absolvovať každý, kto chce. Okrem niektorých akútnych ochorení a ešte pár chronických chorob.V prípade že sa na niečo liečite, tak mi pred pobytom určite zavolajte alebo mi napíšte.

Ďakujem za rozhovor :)

To Top
©2016 Zdravo a veselo, s.r.o.